Historie spolku a něco o nás

Spolek Balet, z.s., (dříve občanské sdružení „Balet, o.s.“) byl založen v září roku 2007 bývalými tanečníky a tanečnicemi Divadla J. K. Tyla v Plzni. Zakladatelkou byla paní Bohumila Mejcharová, tanečnice, která působila v baletním souboru Divadla J. K. Tyla 26 let.

K založení spolku vedly její pedagogické zkušenosti, poznatky z vedení Baletní školy při DJKT v Plzni a také vzájemná spolupráce s baletní školou VHS Weiden, která dala za vznik společným koncertům pořádaným ve Velkém divadle v Plzni a ve Weidenu v Max-Regel Halle.

Krásné prostředí divadla a zájem publika, včetně významných představitelů obou měst, příznivě působilo na mladé umělce a podporovalo jejich snahu o co nejlepší přípravu a výkon. Její přesvědčení dále umocňovaly zkušenosti nasbírané během osmi ročníků baletní soutěže „Ašský střevíček" a tak se zrodil klíčový projekt spolku – mezinárodní exhibiční vystoupení žáků baletních škol, nebo též BALET GALA.

První ročník proběhl již v roce 2008 a z původní idey bienále se díky velkému zájmu stala akce každoročně se opakující. Z baletního galakoncertu se stal projekt BALET GALA obohacený o doprovodný program.

V roce 2013 byly pořádány první taneční díly, jejichž náplní byl klasický balet, moderna a step.

Pro velký zájem o klasický tanec byla v roce 2014 založena baletní školička „Střevíček“.

V roce 2015 se poprvé konala v Plzni amatérská soutěž v klasickém baletu „Plzeňský střevíček“, která kontinuálně navazuje na nejstarší baletní amatérskou soutěž u nás - „Ašský střevíček“.

V na konci roku 2015 bylo občanské sdružení „Balet o.s.“ přejmenováno na Balet, z.s. a do vedení spolku byly přizvány žačky Bohumily Mejcharové – Šárka Ženíšková a Zuzana Měřínská.

Spolek Balet by nemohl fungovat bez podpory a prostředků městských a krajských organizací, bez našich partnerů, donátorů a sponzorů. Patří jim náš velký dík! 

Posláním a činností spolku Balet, z.s.:

  • Podporovat a rozvíjet volnočasové aktivity dětí a mládeže, zejména v kulturní a taneční oblasti.
  • Podporovat, rozvíjet a udržovat u dětí a mládeže kladný vztah k pohybu, zejména tanci a hudbě, cíleně zlepšovat jejich fyzickou a psychickou zdatnost a ohleduplnost k druhým. 
  • Pořádat amatérské taneční soutěže a přehlídky a to i s mezinárodní účastí.
  • Zabezpečovat, udržovat a rozvíjet kontakty mezi tanečními umělci všech žánrů a různého věku a prosazovat myšlenky nadnárodního principu tanečního umění a zajišťovat potřebnou spolupráci.
  • Vytvořit prostředí, ve kterém mají možnost bývalí profesionální tanečníci a tanečnice příležitost uplatňovat své bohaté celoživotní zkušenosti a předávat je dále nové generaci nejen začínajících tanečníků.
  • Navazovat kontakty s dalšími organizacemi, školami apod., které vyvíjejí činnost v (nejen) příbuzných oborech a spolupráce s nimi v rámci pořádání neziskových společenských, sportovních a vzdělávacích akcí.

Členem našeho spolku se může stát každý starší 15 let se zájmem o tanec a klasický balet. A také každý, kdo má zájem o podporu a rozvoj tanenčního umění nejen v Plzni.